Chirurgia stomatologiczna

 • ekstrakcja (usunięcie) zęba
 • leczenie powikłań poekstrakcyjnych
 • usunięcie zęba zatrzymanego
 • dłutowanie korzeni zębów
 • resekcje wierzchołków korzeni zębów
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)Zabieg wykonywany w przypadku zaniku wyrostka zębodołowego w bocznym odcinku szczęki ? planowane zmniejszenie objętości zatoki szczękowej, mające na celu zwiększenie bazy kostnej niezbędnej do osadzenia implantów.
 • regeneracje kostne z użyciem biomateriałów
 • przeszczepy tkanek miękkich
 • plastyka wyrostka  zębodołowego
 • podcięcie wędzidełek warg i języka
 • chirurgiczne leczenie ropni
 • usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich