Protetyka

Leczenie protetyczne ma na celu odtworzenie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia zębów wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne.

Wykonujemy:

  • korony i licówki pełnoceramiczne
  • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu, złota, tytanu lub stali nieszlachetnej
  • korony i mosty akrylowe jako uzupełnienia tymczasowe
  • korony porcelanowe na implantach
  • licówki bez szlifowania
  • wypełnienia pełnoceramiczne (inlay, onlay,overlay)
  • protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach
  • protezy na implantach
  • protezy akrylowe częściowe i całkowite