Cyfrowa diagnostyka rtg

Klinika wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia stomatologicznego, nowoczesną pracownię rentgenowską z urządzeniami cyfrowymi, które zapewniają bezpieczeństwo podczas badania. Dodatkowo w pracowni znajduje się tomograf komputerowy oraz pantomograf. Zapewnia to komfort wykonania kompleksowej diagnostyki w jednym miejscu, w jeden dzień.

Wykonujemy:

 • Rtg pantomograficzne
 • Rtg wewnątrzustne (radiowizjografia bezprzewodowa RVG 6500)
  • punktowe
  • zgryzowe
  • zgryzowo-skrzydłowe
 • tomografia komputerowa (rtg trójwymiarowe) wykorzystywane w chirurgii, implantologii oraz endodoncji
 • zdjęcia zatok szczękowych
 • zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych