Piotr Chomik

doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznym Akademii Medycznej w Gdańsku w 2008 roku, którą ukończył z wyróżnieniem. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.  Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu wrodzonych wad twarzoczaszki, w tym chirurgii ortognatycznej, chirurgii rekonstrukcyjnej jamy ustnej i twarzoczaszki u pacjentów po urazach oraz operacjach onkologicznych.  W naszej klinice zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną i regeneracyjną jamy ustnej, w tym implantologią stomatologiczną w pełnym zakresie.